triangle
Yetki ve Lisanslarımız

Atlas Gayrimenkul Değerleme Yetki ve Lisanslarımız

SPK LİSANSI

Atlas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII No: 35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere 12.02.2010 tarihinde Kurul’ca listeye alınmıştır.

BDDK LİSANSI

Atlas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11 inci maddesine istinaden bankalara Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamına giren “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti vermek üzere 26.01.2012 tarihinde BDDK tarafından yetkilendirilmiştir.