triangle
İlgili Tebliğ ve Yasalar

İlgili Yasa ve Tebliğlere Buradan Ulaşabilirsiniz.

 • 2B KANUNU - ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN

Resmi Gazete 26 Nisan 2012 - Sayı 28275

 • 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU

Resmi Gazete 11 Ağustos 1970 - Sayı 13576

 • 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

 

 • AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN

Resmi Gazete 31 Mayıs 2012 - Sayı 28309

 • EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi gazete 31 Aralık 2011 -Sayı 28159

 • GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Son güncelleme 12 Mayıs 2012 tarihli ve 28290

 • İSKİ İÇMESUYU HAVZALARI YÖNETMELİĞİ

 

 • TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ DEĞERLENDİRME VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete 21 Mart 2012 - Sayı 28240

 • 2960 SAYILI BOĞAZİÇİ KANUNU

Resmi Gazete 22 Kasım 1983 - Sayı 18229

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete 22 Ağustos 2009 - Sayı 27327

 • 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

Resmi Gazete 23 Temmuz 2004 - Sayı 25531

 • PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete 02 Kasım 1985 - Sayı 18916

 • SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete 22 Mayıs 2010 - Sayı 27588