triangle
Hizmetlerimiz

Her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait;

 • Konut,
 • İş yeri,
 • Bina,
 • Arsa ve arazi,
 • Turistik tesisler,
 • Akaryakıt satış istasyonu,
 • Plazalar,
 • İş merkezleri,
 • Alışveriş merkezleri,
 • Sanayi tesisleri ve fabrikalar,
 • Depolar,
 • Devre mülkler,
 • Her türlü makina ve teçhizat,
 • Gayrimenkul projeleri (henüz planlama aşamasında veya inşa halinde olan)
 • Gayrimenkule dayalı hak ve faydaların (üst hakkı, uzun süreli kiralamalar, yap-işlet-devret, intifa hakkı vb.) değerlemesi ile bunlara ait kira değerlemesini yapmak ve yürülükteki mevzuat çerçevesinde raporlarını düzenlemektir.